De gemeente Schiedam kan een onderzoek starten om te controleren of iemand nog steeds woont op het adres waarop hij of zij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit onderzoek noemen wij een adresonderzoek. U kunt de gemeente ook zelf verzoeken om een adresonderzoek in te stellen. Bijvoorbeeld wanneer u nog steeds post ontvangt voor een voormalig bewoner.

Adresonderzoek starten

Als er op uw adres een onderzoek wordt gestart, ontvangt u een aantal brieven op naam van de betrokken persoon. Deze brieven stuurt u ongeopend retour naar de gemeente Schiedam. Het onderzoek kan leiden tot inschrijving op het nieuwe adres of uitschrijving van het huidige adres.

Wanneer adresonderzoek aanmelden

  • Als u de eigenaar van de woning bent
  • Als u de hoofdbewoner van de woning bent
  • Als u de huisgenoot bent
  • Bij een kamerverhuurbedrijf moet de eigenaar van de woning het adresonderzoek aanmelden

Meld een adresonderzoek:

  • Online met uw DigiD
  • Op afspraak in het Klant Contact Centrum

Meenemen

  • Gegevens van degene die u wilt uitschrijven
  • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf

Bent u in het bezit van bijvoorbeeld het telefoonnummer of het vermoedelijk nieuwe adres van betrokkene? Meld dit dan bij het opstarten van het adresonderzoek. Dit zal de procedure versnellen.

Kosten

Het aanmelden van een adresonderzoek is gratis.

Geef uw verhuizing op tijd door en voorkom een bestuurlijke boete

Let op! De gemeente Schiedam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente