11-09-2023 — 

De burgemeester van Schiedam heeft de spoedsluiting van het zalencentrum aan de De Brauwweg opgeheven. Donderdag 7 september is het zalencentrum gesloten nadat het voor de derde keer in korte tijd werd getroffen door een explosie. De burgemeester vond daardoor het risico voor bezoekers en gebruikers van dit pand en de omliggende bedrijven en hun bezoekers te groot en sloot het pand.

De eigenaar van het pand, die maandag in kort geding eiste dat het zalencentrum weer open zou mogen, heeft aangegeven uitgebreide veiligheidsmaatregelen te zullen treffen om een nieuw incident te voorkomen. Burgemeester Jules Bijl heeft er vertrouwen in dat met deze maatregelen de veiligheid zodanig is geborgd, dat het zalencentrum vanaf dinsdag 12 september weer open kan. Het is daarom niet nodig gebleken dat de rechter zich over deze zaak uitsprak.