18-01-2023 — 

Op maandag 9 januari 2023 is aannemer Gebr. De Koning gestart met de werkzaamheden aan de Hooikade. De Hooikade grenst aan stadspark De Plantage, het oudste stadspark van Nederland. De directe omgeving van de kade wordt zichtbaar met zorg en liefde gebruikt en onderhouden. De Hooikade is echter een verscholen en vergeten plek. Zo zijn de kadeconstructie, riolering, bestrating en verlichting aan vervanging toe. Het inrichtingsplan voor de Hooikade is tot stand gekomen na overleg met verschillende belanghebbenden. Zo zijn we samen met buurtbewoners tot een ontwerp gekomen. 

Wethouder Dogukan Ergin is trots op dit ontwerp: “Samen met belanghebbenden is de nieuwe inrichting voor een historisch stukje stad aan de Hooikade een feit. Ik ben blij dat alle platanen behouden blijven, dit was ook een duidelijke voorkeur vanuit de bewoners. Zij kozen voor een inrichting die ‘groen’ en ‘historisch’ is. Daarbij blijft het aantal parkeerplaatsen behouden Met de herinrichting van de Hooikade voegen wij een mooi stuk openbare ruimte toe waar Schiedammers van kunnen genieten.”

Planning en fasering werkzaamheden

De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt de bestaande kadeconstructie verwijderd en vervangen door een vrijstaande damwand (zonder ankerconstructie). De vrijstaande damwand wordt vanaf een ponton in de Buitenhaven met trillingsarme technieken aangebracht. Bij het aanbrengen van de damwand wordt rekening gehouden met de zeven aanwezige platanen.

Om de oude uitstraling van de kadeconstructie niet te verliezen, wordt de damwand afgewerkt met prefab betonnen hangschorten. Op de prefab hangschorten is vooraf basalt gemetseld, waardoor de kadeconstructie er nagenoeg hetzelfde uitziet als de bestaande kadeconstructie. Als afwerking aan de bovenzijde zullen de in de bestaande constructie aanwezige dekstenen hergebruikt worden. Wanneer de werkzaamheden aan de kadeconstructie voldoende gevorderd zijn, starten de werkzaamheden aan het riool, straatwerk, grondverbetering rond de platanen en herinrichting van de verkeerssituatie.

Deze werkzaamheden voert de aannemer in twee gedeeltes uit om de overlast richting de omgeving te beperken.

  • Hooikade, doodlopende gedeelte vanaf de bocht richting de Tuinlaan. In verband met de werkzaamheden van fase 2 wordt een gedeelte van de Hooikade voorzien van tijdelijke bestrating. In fase 3 wordt de bestrating vervangen door definitieve bestrating.
  • het gebied vanaf de Lange Nieuwstraat tot in de Tuinlaan krijgt gelijk de definitieve bestrating.

Uitvoering: begin januari 2023 t/m eind mei 2023

Bereikbaarheid fase 1

Lange Nieuwstraat
Naar verwachting is de Langde Nieuwstraat vijf werkdagen volledig afgesloten ter plaatse van de inrit richting bij de Hooikade. Welke periode is nog onbekend, het omleidingsplan voor verkeer en de RET volgt.

Tuinlaan
Mogelijk vanaf eind maart 2023 tweerichtingsverkeer tussen de Gerrit Verboonstraat en het Plein Eendragt. Deze tijdelijke situatie wordt nog met de diverse partijen afgestemd.

Fase 2

In verband met een ontstane schade in de watergang aan het stroomnet van Stedin, voert Stedin noodzakelijke werkzaamheden uit. Er wordt een zinkerconstructie gemaakt vanaf de Hooikade naar de Buitenhavenweg en zware stroomkabels worden omgeleid.

Uitvoering: derde en vierde kwartaal 2023.

Fase 3

Na afronding van de realisatie van de zinkerconstructie wordt de tijdelijke bestrating vervangen door de definitieve bestrating.

Uitvoering: eerste kwartaal 2024.

In fase 2 en 3 wordt de Lange Nieuwstraat niet afgesloten voor verkeer, er zijn geen omleidingsroutes nodig.

"Foto kade Hooikade"

Bomen en beplanting

Alle zeven platanen blijven behouden en indien nodig wordt grondverbetering toegepast. De platanen in het verharde gedeelte van de kade krijgen een verhoogde cortenstalen boomspiegel; een metalen boomkrans die iets is verhoogd zodat wortels worden beschermd tegen aanrijding. Door deze boomspiegels beschermen wij de bomen tegen eventuele aanrijdingen en is het aanbrengen van onderbeplanting mogelijk.

Ter hoogte van de kop van De Plantage worden onder andere heesters en lage beplanting toegepast, waardoor het park optisch verlengd wordt. In de boomspiegels in het verharde gedeelte wordt lage beplanting toegepast zodat het zicht op het water open blijft.

Fietskluizen

In de oude situatie stonden twee fietskluizen. Om een rustiger beeld te realiseren in de groenstrook is een fietskluis verplaatst naar de Lange Nieuwstraat en de andere fietskluis blijft in de groenstrook staan.

Communicatie via aannemer Gebr. De Koning

Heeft u vragen tijdens de uitvoering? Via de BouwApp blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Staat het antwoord op uw vraag niet in de BouwApp? Neem dan contact op met Tim van der Toorn, omgevingsmanager Gebr. De Koning. Voor het gehele project is Tim uw vaste contactpersoon. Hij is telefonisch bereikbaar via 06 25 11 13 96 en via e-mail.