28-09-2022 — 

Eind september is door het hele land voor de 3e keer de vlag gehesen voor de Duurzame ontwikkelingsdoelen (ook vaak SDG's oftewel 'Sustainable Development Goals' genoemd). Net als voorgaande jaren deed ook de gemeente Schiedam weer mee. Zondag 25 september rolde burgemeester Lamers de duurzame doelen vlag uit in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Dit deed hij samen met organisaties, bedrijven en scholen die deel uitmaken van deze brede beweging. Met het onder aandacht brengen van deze doelen, laten we elkaar en anderen zien dat we klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel hebben. Een mooie afsluiting van de dag was het gedicht “hand in hand voor Schiedam” van stadsdichter Jarle Lourens.

Draai het om voor een betere toekomst 

Het thema dit jaar is ‘Draai het om'. Want het is tijd voor een ommekeer en als we allemaal samenwerken, met de Duurzame ontwikkelingsdoelen als kompas, kunnen we zorgen voor een betere toekomst voor onze mensen en planeet. Draai het om voor een gezonde, eerlijke en groene weg naar een betere wereld zonder iemand achter te laten.

Duurzame Ontwikkelings Doelen als instrument

Het model van de Duurzame ontwikkelingsdoelen is het breedst gedragen instrument om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de komende jaren. Van armoede en genderongelijkheid hier in Nederland tot de mondiale klimaat- en biodiversiteitscrisis; de doelen omarmen alle relevante thema’s en zijn allemaal onderling verbonden. Ze geven iedereen een kleurrijk kompas om zelf het verschil te maken.

"Foto van de mensen die bij het uitrollen van de duurzame ontwikkelingsdoelenvlag in de Bibliotheek in de Korenbeurs aanwezig waren."

Op de foto: ambassadeurs van Schiedam4GlobalGoals. V.l.n.r.: 

Burgemeester Lamers, Manja vd Plasse (Rotary Schiedam, makelaar Jong Leren eten), Rob Roos (directeur Theater ad Schie), Theo Schilthuizen (directeur Bibliotheek Schiedam) / Wim van Eijk (ambassadeur Waterklaar Schiedam), Lieneke vd Griendt (arts van huisartsenpraktijk) / Alexander v Steenderen (Energiek Schiedam), Lara Melkert (coördinator van de denktank van URBACT Global goals for cities), Patricia Bokx ( sportvereniging bestuurslid), Heidi Hoogvliet (stichting Milieu Dichterbij), Harrie Dechering (directeur Schiedam Pertners), Esther Pieterse ( EP afvalprojecten)