19-12-2022 — 

De gemeente Schiedam scherpt haar succesvolle leegstandsaanpak aan. Zo moet de binnenstad van Schiedam verder uitgroeien tot een plek waar de creativiteit, authenticiteit en vindingrijkheid van ondernemers nog meer tot hun recht kunnen komen. ‘We zijn goed bezig met elkaar en op die goede weg gaan we graag door’, aldus wethouder Anouschka Biekman.

Van 40% naar 11,5% leegstand

De historische binnenstad van Schiedam heeft lang te maken gehad met leegstand. Voor de gemeente was dit aanleiding om een stevige, veelzijdige aanpak in te zetten. Uit de evaluatie blijkt dat de aanpak zeer succesvol is. Zo was er in 2013 nog sprake van een leegstandsgraad van 40 procent in de binnenstad. Inmiddels is dat gezakt naar 11,5%. Wethouder Anouschka Biekman: “We hebben jaren hard gewerkt aan de binnenstad met vastgoedeigenaren, ondernemers, fondsen en andere overheden. Samen hebben we diverse winkelpanden opgeknapt, er zijn woningen toegevoegd door transformatie en we hebben ondernemers aangetrokken die passen bij het DNA van de binnenstad. Dat deze aanpak werkt, is iets waar we met elkaar heel trots op mogen zijn”. Op basis van de geleerde lessen zet de gemeente Schiedam de leegstandaanpak door en werkt dit op punten nog verder uit. Biekman: “We gaan blijvend met elkaar aan de slag om op creatieve, innovatieve wijze onze historische binnenstad verder te verlevendigen.”

Accentverschillen

De komende jaren brengt de gemeente Schiedam een aantal accentverschillen aan in de leegstandsaanpak/binnenstadsaanpak. De gemeente streeft naar meer kwalitatieve invulling van panden door een passende acquisitiestrategie. Verder wordt meer aandacht besteed aan de Broersvest, het entreegebied naar de binnenstad. Om ook hier onder andere enthousiaste, creatieve ondernemers uit te nodigen zich er te vestigen, wordt een bestaande subsidieregeling aangepast. Biekman: “De regeling spitste zich toe tot de Hoogstraat. We hebben er daarom voor gekozen om de regeling ook voor andere centrumstraten open te stellen. Zo geven we ondernemers meer ruimte om een pand te vinden dat echt bij ze past en onze binnenstad als geheel versterkt.”

Evaluatierapport

Bekijk het evaluatierapport ‘Met beleid kansen pakken voor de binnenstad’