03-05-2023 — 

De Raad van State kan zich op hoofdlijnen vinden in woningbouw op Schieveste en geeft de gemeente de gelegenheid om bepaalde onvolkomenheden in het bestemmingsplan Schieveste 2021 te herstellen. De Raad van State heeft één beroep  tegen het bestemmingsplan Schieveste 2021 ongegrond verklaard en één beroep deels gegrond verklaard en heeft daardoor het bestemmingsplan Schieveste vernietigd.  

De gemeente is verheugd dat Raad van State in zijn uitspraak van 3 mei 2023 aangeeft dat woningbouw op Schieveste door kan gaan*. Om vertragingen te voorkomen, worden de aanpassingen op zeer korte termijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raad van State geeft de gemeente ook de ruimte om met een verkorte procedure het nieuwe bestemmingsplan in te dienen. Er hoeven dus geen aanvullende procedures meer doorlopen te worden. 

__

*17.1 tweede alinea: In de uitspraak wordt geoordeeld dat de gemeenteraad zich, gelet op de aan hem toekomende beleidsruimte en de door hem gemaakte afweging, op het standpunt heeft mogen stellen dat de ontwikkeling van Schieveste naar een dichtbebouwde, stedelijke woonlocatie in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.