03-07-2023 — 

Burgemeester en wethouders van Schiedam nodigen alle Schiedammers en organisaties die zorg en ondersteuning in Schiedam leveren uit om tussen 4 juli en 9 september 2023 te reageren op de concept kadernota sociaal domein. Afhankelijk van de reacties wordt het concept aangepast. De vaststelling door de gemeenteraad van de kadernota sociaal domein staat gepland op 31 oktober 2023.

Reageren? 

Reageren kan op onderstaande manieren: 

  • Bekijk de kadernota op Praat mee en beantwoord de vragen 
  • Lees het document in het klantcontactcentrum van het stadskantoor, vul de vragenlijst in en geef deze af bij de receptie van het stadskantoor 

Contact opnemen

Heb je vragen of wil je melden dat je meer tijd nodig hebt om te reageren? Neem dan contact op of bel 14010.