07-01-2023 — 

"Dames en heren,

Fijn u allen hier te zien in het Theater aan de Schie bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam. Namens de gemeenteraad en het college wens ik u een gezond en gelukkig 2023! Ik hoop dat u ook kunt terugkijken op mooie feestdagen. Ik dank onze stadsdichter Jarle Lourens voor het prachtige gedicht. Hij is nog geen jaar in functie, maar helemaal in zijn element, heel mooi!

We hebben twee jaar lang geen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen organiseren. Wat hebben we dit traditionele nieuwjaarsmoment gemist dat al decennia lang plaatsvond. Gelukkig zijn we vandaag weer met elkaar. Goed u allen weer te zien en fijn u te spreken. We ‘Ontmoeten’ elkaar weer! U ziet het thema ‘Ontmoeten’ terugkomen op het scherm hier achter mij gedurende de middag.

Deze bijeenkomst is de eerste met het nieuwe gemeentebestuur. In maart 2022 waren de belangrijkste verkiezingen voor onze stad: de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn gelukkig minder fracties in de raad gekomen. We zijn van 15 naar 11 partijen gegaan. Maar het politieke veld is er niet minder ingewikkeld door geworden. Er was een lange formatie nodig, de langste in de regio Rijnmond. De onderhandelende partijen hebben voor draagvlak en kwaliteit gekozen in plaats van voor snelheid. Daarom kon het nieuwe college feitelijk pas na de zomer echt uit de startblokken komen. Het coalitieakkoord getiteld Verder, voor een kleurrijke stad zorgt voor de basis. Met onder meer aandacht voor een 'thuis voor iedereen'. Schiedam als economisch vitale en bereikbare stad die sociaal en kansrijk is. De stad moet schoon, groen en diervriendelijk zijn en vooral ook veilig. En dat doen we vanuit een financieel gezonde basis. Niet alles wordt ter discussie gesteld: wat goed loopt, daar gaan we voortvarend mee door.

In het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar volgt de vertaling van dit coalitieakkoord in een collegeprogramma. De eerste helft van 2023 gaat het dus interessant worden omdat het college zijn plannen dan echt handen en voeten kan geven.

Dat is ook spannend vanwege de onzekere financiële situatie. Allereerst is er onduidelijkheid bij het rijk: er ligt geen goed financieel toekomstperspectief voor gemeenten. Daarnaast kennen we natuurlijk de energieproblematiek, mede als gevolg daarvan de armoedeproblematiek en ook nog een heuse klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. Dit alles gaat Schiedam niet voorbij: het raakt ons en onze inwoners vol in ons dagelijks bestaan. Als gemeentebestuur moeten we met de mogelijkheden die wij hebben oplossingen bedenken en er richting aan geven. En ik ben blij dat het college dat nu ook al doet met de vier speerpunten die bij de begroting zijn geïntroduceerd.

Ik zie de inspanningen om met de huidige moeilijke situatie om te gaan ook terug in onze samenleving en in de stad. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne. Een jaar geleden was oorlog in Europa nog ondenkbaar. Nu zitten we er middenin! Al tien maanden lang, met enorm grote effecten. Maar ik ben trots dat wij als stad laten zien dat we tolerant zijn en onderdak willen en kunnen bieden aan Oekraïners die moeten vluchten voor de oorlog in hun land. En natuurlijk ook aan de andere vluchtelingen die we al jaren opvangen in Schiedam. Samen met de regio pakken we dat aan, maar dankzij de inzet van gemeente, partners en inwoners kunnen we mensen een tijdelijk thuis bieden. Op dit moment huisvesten wij meer dan 500 Oekraïense vluchtelingen: Schiedam toont zijn verantwoordelijkheid.

Dames en heren,

Een actueel onderwerp waar ik graag iets over wil zeggen, is de recente jaarwisseling. De gemeenteraad heeft besloten dat het vanaf januari 2021 in Schiedam verboden is om consumentenvuurwerk af te steken. Afgelopen jaarwisseling was de eerste keer dat dit lokaal verbod van kracht was. Ondanks het verbod werd er helaas veel vuurwerk afgestoken, zowel in de aanloop naar oudejaarsdag als op de dag zelf. Tijdens de jaarwisseling heeft de politie prioriteit moeten geven aan excessen en vooral daarop gereageerd. Dat was helaas ook nodig na de zeer onrustige situatie die wij bij de vorige jaarwisseling in Schiedam-Noord hebben meegemaakt. Dat is dit jaar veel beter en veel veiliger verlopen. Ik begrijp de teleurstelling van velen dat het afsteekverbod tijdens de jaarwisseling niet daadwerkelijk kon worden gehandhaafd. In de aanloop ernaar toe is dat overigens wel degelijk gebeurd.

Ik wil benadrukken dat veel mensen de negatieve effecten van vuurwerk voor mens, dier en milieu zien en af willen van consumentenvuurwerk. Het is geen feestje meer voor iedereen. Maar we kunnen die verandering niet alleen bereiken met handhaven. Het vereist echt een cultuurverandering van onszelf en die kost tijd. Ook een lokaal afsteekverbod kost tijd voordat we effecten zien. Daarbij helpt het enorm als er een landelijk verkoop- en afsteekverbod komt. Geen verschillen meer tussen steden die wel hun verantwoordelijkheid durven nemen en steden die daar nog niet aan toe zijn. Geen verkoop toestaan als afsteken wel verboden is. Daarom doe ik opnieuw een beroep op de landelijke politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en nu daadwerkelijk te komen tot een landelijk verkoop- en afsteekverbod.

Ik ben blij dat we met een goede voorbereiding en een grote inzet van de politie dit jaar geen grote incidenten hebben gekend en dat geweldsexcessen zijn voorkomen. Ik ben politie, brandweer, Irado, gemeente en de jongerenwerkers daarom dankbaar voor hun inzet. Maar, elk incident is er één te veel. Laat ook dat duidelijk zijn. Tijdens een vuurwerkcontrole raakte een agent gewond. Hij werd vanuit een woning in Noord beschoten met vuurwerk. Gelukkig is de dader direct aangehouden. Het is en blijft onaanvaardbaar dat handhavers en hulpdiensten worden aangevallen en hun werk niet kunnen doen.

Dames en heren, tot slot,

Het was mijn tiende jaarwisseling als burgemeester van Schiedam. In die tien jaar is er veel gebeurd. Zoals u weet stop ik in juni als burgemeester van uw stad. Ik ga er zeker geen afscheidstournee van maken en ga de komende maanden nog vol inzet door. U kunt op mij blijven rekenen. Want samen maken wij de stad. Als er één ding is dat ik tijdens mijn 10 jaar als burgemeester van Schiedam heb ervaren, is het de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers. Wij zijn weer trots op Schiedam: en terecht!

En de stad staat er anders voor dan tien jaar geleden, de stad staat er beter voor. Daar hebben wij allemaal aan bijgedragen. En daar gaan we samen mee door in dit nieuwe jaar 2023. Schiedam blijft die levendige stad die het is en ontwikkelt zich nog verder, zeker naar 2025 toe. Want dan bestaat onze stad 750 jaar!

Ik weet dat velen van u staan te popelen om daar concreet mee aan de slag te gaan en ik beloof u dat wij als college daar snel bij u op terugkomen. Het wordt geen feestelijk jaar van het gemeentebestuur, het wordt een feestelijk jaar van en met de stad. Samen maken wij daar de plannen voor.

Dames en heren,

In 2012 heb ik de handschoen opgepakt om Schiedam beter te maken. Om vertrouwen van onze inwoners en ondernemers terug te winnen. Om vertrouwen van onze medewerkers terug te krijgen en de basis op orde te brengen. Om niet steeds plannen te bedenken, maar vooral om plannen te realiseren. En dat is in samenwerking met raad, college, medewerkers én bovenal ook onze inwoners gelukt. 

Ik nodig u uit om samen de handschoen op te blijven pakken. Ook al leg ik mijn keepershandschoenen neer.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een mooi begin van het nieuwe jaar!"

Theater aan de Schie, 7 januari 2023