22-09-2022 — 

De gemeente Schiedam heeft wederom een erfpachtrecht in de Spaanse Polder uitgegeven, ditmaal aan BME Bouwmaten Nederland bv. Wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) en bestuurder-directeur Pieter van Leusden tekenden de overeenkomst op 21 september 2022. Het gaat om het perceel aan de Bettoweg 6, 20/Philippusweg 3-7 van ruim 6500 m² groot, waar Bouwmaat al is gevestigd.

Verder verduurzamen

De gemeente Schiedam geeft grond in erfpacht uit voor 99 jaar. Met het oog op deze periode stelt de gemeente een aantal eisen aan de erfpachter. Behalve dat het om een passende locatie voor het bedrijf moet gaan, is de minimale grootte van een bedrijf 1.250 m², moet de erfpachter financieel solide zijn en het vastgoed voldoen aan het Toetsingskader Duurzaamheid en het Materialenpaspoort. Het pand van Bouwmaat dateert van 2001. De vastgoedeigenaar heeft gekozen voor een verdere verduurzaming van de opstallen.

Zonnepanelen en spoelen met regenwater

“De erfpachter heeft de samenwerking met de gemeente gezocht om de ambitie te realiseren die we met elkaar voor ogen hebben met de Spaanse Polder en ook de ’s-Gravelandsepolder. Het is goed dat het bedrijfsleven en gemeente daarin samen optrekken.”, aldus wethouder Laan. De erfpachter zal de bestaande opstallen verder verduurzamen. Zo komt er 2.500 m2 zonnepanelen op het dak. Tevens worden onder andere aanpassingen gedaan, waardoor de cementsilo kan worden gespoeld met hemelwater in plaats van leidingwater.

CO2 neutraal 

“Ons pand in Schiedam is relatief nieuw, maar toch kijken we als eigenaren tegenwoordig met een andere blik naar ons vastgoed. Wij hebben onszelf tot doel gesteld dat al onze panden CO2 neutraal moeten worden. In samenwerking met de gemeente Schiedam zijn we er op deze locatie inmiddels ruimschoots in geslaagd”, aldus Pieter van Leusden, directeur-bestuurder BME Bouwmaten Nederland.

Bedrijventerrein van de toekomst 

De duurzame aanpassingen aan dit bedrijfsgebouw past in de visie die de gemeente met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict voor ogen heeft. Door herstructurering van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder wil de gemeente vastgoedeigenaren stimuleren het vastgoed duurzaam te vernieuwen. De ambitie van de gemeente Schiedam is om samen met de ondernemers de polders te transformeren tot de bedrijventerreinen van de toekomst.

"Foto van de ondertekening met v.l.n.r. directeur-bestuurder BME Bouwmaten Nederland BV Pieter van Leusden, vestigingsmanager Louis Brouwer, wethouder Antoinette Laan"

Foto van de ondertekening met v.l.n.r. directeur-bestuurder BME Bouwmaten Nederland BV Pieter van Leusden, vestigingsmanager Louis Brouwer, wethouder Antoinette Laan