08-02-2023 — 

Het gemeentebestuur van Schiedam leeft mee met alle getroffenen van de ongekende ramp in Turkije en Syrië. Veel Schiedammers hebben familie en vrienden in het door zeer zware aardbevingen getroffen gebied. Het bestuur deelt de zorgen en onzekerheid van de inwoners.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat het stadsbestuur € 80.785 doneert aan Giro555 voor de slachtoffers van de aardbeving. Dit komt overeen met 1 euro per inwoner. De Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, hebben Giro555 geopend om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen.

Het gemeentebestuur heeft ook zijn medeleven overgebracht aan de besturen van de Schiedamse moskeeën en het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Aan laatstgenoemde bracht burgemeester Cor Lamers dinsdagavond al een bezoek. Naar verwachting bezoekt hij deze week ook de twee Schiedamse moskeeën.