06-07-2023 — 

Tot 7 juni 2023 konden bewoners en bedrijven een stem uitbrengen op de vraag of ze voor of tegen het invoeren van betaald en vergunninghoudersparkeren in de wijk Zuid zijn. Alle stemmen zijn geteld. Uit de respons blijkt dat er in Schiedam-Zuid geen draagvlak is voor betaald parkeren. Dit zal daarom niet worden ingevoerd.

Ruime meerderheid stemde tegen

De draagvlakmeting werd gehouden in Schiedam-Zuid en het gedeelte van de Plantage dat nog geen betaald parkeren heeft. De stemming was alleen geldig als minimaal 30 procent van de stemgerechtigden een stem zou uitbrengen. De respons was 59,7 procent. “Dit betekent dat het responspercentage ruim is behaald. Daar zijn we tevreden over. Ik bedank iedereen die heeft gestemd”, zegt wethouder Frans Hamerslag. Om betaald en vergunninghoudersparkeren in te voeren, moest meer dan 50 procent van de uitgebrachte stemmen vóór zijn. Dat is niet het geval. Een ruime meerderheid was tegen de invoering van betaald parkeren, namelijk 72,3 procent.

Geen betaald parkeren

De gemeente Schiedam ziet het invoeren van betaald parkeren als een mogelijkheid om de parkeerdruk te verlichten en de parkeeroverlast in de buurten te verminderen. De draagvlakmeting maakt echter duidelijk dat een ruime meerderheid niet kiest voor het invoeren van betaald en vergunninghoudersparkeren. Daarom wordt er op basis van dit resultaat geen betaald en vergunninghoudersparkeren ingevoerd in Schiedam-Zuid. Dit betekent dat een wijkbrede aanpak van de parkeerproblematiek niet mogelijk is.