23-04-2022 — 

Stroomopwaarts heeft de energietoeslag van € 800,-  betaald aan de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering ontvingen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. De energietoeslag is ook betaald aan niet-uitkeringsgerechtigde inwoners die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag kregen. Deze mensen ontvangen hierover nog een brief. 

Kostendelers

Inwoners met een bijstandsuitkering die op 1 januari 2022 te maken hadden met de zogeheten kostendelersnorm ontvangen volgende week een aanvraagformulier. De kostendeler die het energiecontract op hun naam hebben kunnen het formulier met een kopie van het energiecontract inleveren bij Stroomopwaarts. De energietoeslag wordt dan zo snel mogelijk aan hen overgemaakt.  

Wie kan de toeslag later nog aanvragen? 

Inwoners die na 1 januari 2022 een bijstandsuitkering toegekend hebben gekregen van Stroomopwaarts  en andere inwoners met een minimuminkomen kunnen nu nog geen aanvraag indienen. Zodra dit wel kan, maken Stroomopwaarts en de gemeenten dit via meerdere media bekend. Kijk voor de laatste informatie op www.stroomopwaarts.nl/energietoeslag.