01-12-2020 — 

De Maatwerkplaats bestaat op 1 december precies één jaar. In deze korte tijd zijn al 120 statushouders uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis begonnen in dit experimentele project voor analfabete en laagopgeleide statushouders. Het doel is dat zij stappen zetten naar een beter leven in Nederland en meer kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. Een aantal deelnemers is inmiddels doorgestroomd naar vrijwilligerswerk of begonnen aan het leren van een vak via een vakroute van De Maatwerkplaats. Het is de bedoeling dat er in het komende jaar nog minimaal 80 statushouders starten bij De Maatwerkplaats.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij leren bij De Maatwerkplaats het leven in Nederland beter te begrijpen en ze maken stappen vooruit in het gebruik van de Nederlandse taal. Ook leren ze vaardigheden om zich voor te bereiden op vrijwilligerswerk of betaald werk. Elke stap vooruit draagt bij aan meer integratie en participatie, waarvan zowel de statushouders als de maatschappij profiteren. Het project en is mogelijk gemaakt door Europese subsidie van het Fonds Asiel, Migratie en Integratie en loopt vooruit op de ontwikkelingen van de nieuwe Inburgeringswet, die in 2022 ingaat. 

Coaches die cultuur en achtergrond kennen

De Maatwerkplaats is een proeftuin met een experimentele aanpak en visie op de begeleiding van statushouders. De statushouders worden intensief begeleid door coaches die hun cultuur en achtergrond goed kennen. Samen met hun coaches bepalen de statushouders aan het begin hoe zelfredzaam zij zijn. Zij stellen een routeplan op, waarin zij aangeven welke stappen vooruit zij willen zetten. De coach ondersteunt hen daarbij. Daarnaast krijgen zij lessen in de Nederlandse taal en worden zij aangespoord om voor zichzelf doelen te stellen voor opleiding of werk. Als statushouders weten waar hun interesse ligt kunnen zij een vakroute gaan volgen. De Maatwerkplaats biedt de vakroutes bouw, techniek, horeca & food en zorg & uiterlijke verzorging aan. In een beschermde leerwerkomgeving maken ze kennis met deze beroepen. Ze leren vaktaal en ontwikkelen vaardigheden die aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een traject binnen De Maatwerkplaats duurt ongeveer zes maanden.

Taal is het belangrijkst

In het eerste jaar van De Maatwerkplaats is gebleken dat de Nederlandse taal leren extra moeilijk is voor de groep analfabete en laagopgeleide statushouders. De samenleving met alle instanties en regels vinden zij ingewikkeld. Voor sommigen is beter Nederlands leren en meer zelfredzaam worden binnen dit project het hoogst haalbare, maar ook dit zijn stappen vooruit. Daarnaast zijn er ook mensen die in De Maatwerkplaats hun talenten ontdekken. Sommigen stromen zelfs uit naar vrijwilligerswerk of via een vakroute naar een betaalde baan.

Samenwerking Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

De gemeente Schiedam kreeg een Europese subsidie toegekend voor De Maatwerkplaats, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, Stroomopwaarts, Stichting Novum NL, Rijnmond Bouw, Nextworker B.V en De Beroepentuin. Eind 2021 moet De Maatwerkplaats een beproefde methodiek opleveren. Andere Europese landen en Nederlandse gemeenten kunnen deze methodiek gebruiken voor de Z-route (Zelfredzaamheid-route) in het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

logo Europese Unie - het fonds voor asiel, migratie en integratie