21-02-2023 — 

Een stap dichterbij

De bouw van 140 woningen rondom het Dr. Wibautplein, de Gebrandystraat en de P.J. Troelstralaan is weer een stap dichterbij. De afgelopen twee jaar is het plan voor het WIJpark door projectontwikkelaar BEMOG verder uitgewerkt in samenspraak met de buurt en andere betrokkenen. Bij het uitwerken van het plan is rekening gehouden met de uitkomst van het participatietraject over onderwerpen zoals groen, parkeren, woningen, speelplekken en andere onderdelen.

Op basis van het uiteindelijke plan van BEMOG is de gemeente Schiedam begonnen met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen voor de omgeving rond het Dr. Wibautplein. Daarnaast is er een koopovereenkomst gesloten met BEMOG voor de grond. De wijziging van het bestemmingsplan maakt mogelijk dat er op deze plek woningen komen. De koopovereenkomst voor de grond houdt in dat BEMOG de woningen kan gaan bouwen, zodra het uiteindelijke plan is goedgekeurd en de nodige vergunningen zijn verleend.

WIJpark

Het plan voor WIJpark kent op hoofdlijnen 3 appartementengebouwen van 4 tot 8 verdiepingen met circa 75 appartementen en 65 eengezinswoningen. In het plan zijn er zowel woningen voor senioren als voor doorstromers en starters. Binnen het plan is aandacht voor groen en natuurinclusief bouwen. Daarnaast is er ruimte gemaakt waar bewoners kunnen spelen en elkaar ontmoeten. Het plan is door BEMOG ontwikkeld in samenwerking met KOW architecten, ECHO Urban Design landschap & stedenbouw en Kickstad als buurtcommunicatie-experts. 

Meer informatie over het plan is te vinden op www.woneninwijpark.nl.