20-04-2023 — 

Wethouder Antoinette Laan heeft donderdag 20 april 2023 het startsein gegeven voor de bouw van een bedrijfspand aan de Strickledeweg 21-23. De handeling vond plaats in aanwezigheid van onder andere ontwikkelaar Peter de Vette van VeMa Schiedam bv. De nieuwbouw past in de ambitie van de gemeente Schiedam om de Spaanse Polder en ook de naastgelegen ’s-Gravelandsepolder te ontwikkelen tot bedrijventerreinen van de toekomst. 

In plaats van de verouderde loods komt op deze locatie een duurzaam bedrijfsgebouw van in totaal 2.800 m² met drie units. Ontwikkelaar De Vette biedt de units, variërend in grootte van 600-900 m² per stuk, voor verhuur aan. Hiermee krijgen ondernemers ook de gelegenheid zich uitsluitend te richten op hun bedrijfsvoering en hoeven zij niet de rol van eigenaar/erfpachter in te nemen. VeMa Schiedam bv is onder andere gespecialiseerd in sloopwerk, bodemsanering, verhuur van machines en materieel. 

Nadat de gemeente Schiedam de grond op de locatie Strickledeweg 21-23 opleverde, kon de erfpachter aan de slag met nieuwbouw. Peter de Vette: “Al met al was het nog best een uitdaging om de grond in erfpacht te krijgen en een gebouw te realiseren dat voldoet aan de duurzaamheidsnormen van de gemeente. Maar het is gelukt en ik ben trots op het resultaat dat de komende maanden hier zal verrijzen en gebouwd wordt met het oog op de toekomst.”

Pad langs de Schie

Wethouder Antoinette Laan (met onder andere Bedrijventerreinen in haar portefeuille) verwees donderdag naar de positieve houding van ontwikkelaar De Vette. “Op verzoek van de gemeente heeft deze investeerder bijvoorbeeld het bouwplan alsnog laten aanpassen. Vanuit de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zien wij namelijk het belang in van een open uitstraling van de bedrijven die hier zijn gevestigd. De bedrijven moeten zichzelf meer in de ‘etalage’ zetten om talent aan te trekken en de drempel voor andere ondernemers te verlagen, zodat ontmoeting en innovatie kunnen plaatsvinden. Er zijn hier zoveel goede bedrijven gevestigd, maar nu is men zich daar niet zo van bewust.” 
De gemeente Schiedam geeft de eerste vijf meter langs de Schie ook niet meer uit omdat daar een fiets-/voetpad wordt aangelegd. Voor werknemers biedt dit pad langs de Schie de gelegenheid even te verpozen langs het water en het groen. Voorbijgangers krijgen door de open uitstraling een beter beeld van deze bedrijven op het bedrijventerrein.

Andere ontwikkelingen

De ontwikkeling op de Strickledeweg 21-23 is één van de vele nieuwbouwontwikkelingen die momenteel gestalte krijgen op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder. Ook onder meer aan de Strickledeweg 101-109/De Nijverheidstraat 1,3/ De Hoopstraat 9-11 (3.700 m² bedrijfsruimte), Kommiezenlaan 8 (80 storage-units), Strickledeweg/hoek Bettoweg (bedrijfsverzamelgebouw van 1.400 m²), Bettoweg 6-20/Philippusweg 3-7 (verduurzaming van opstallen 6.500 m²), Kommiezenlaan 16-18/Bettoweg 7-15 en Jan van Riebeeckweg 11/De Brauwweg 3-5 zijn ontwikkelingen gaande.