27-01-2022 — 

Op woensdag 26 januari ondertekenden de gemeente Schiedam en projectontwikkelaars Blauwhoed en Dudok Real Estate een anterieure overeenkomst voor De Glasfabriek. Ook is de koopovereenkomst getekend voor het naastgelegen voormalige VROM-terrein en Hoek Nieuwsticht. Het totale terrein is meer dan 9 voetbalvelden groot en wordt de komende jaren omgebouwd tot een onderscheidend gebied met zo’n 700 woningen, circa 25.000 m2 bedrijfsruimte.

De historische glasfabriek is onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling van Nieuw-Mathenesse en wordt als eerste aangepakt. Wethouder Antoinette Laan van Wonen is blij met de ondertekening: “We zetten met de ontwikkeling van De Glasfabriek een belangrijke eerste stap van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken en beleven in Nieuw-Mathenesse. De Glasfabriek wordt een woonomgeving die onderscheidend en nieuw is voor Schiedam. De gunstige ligging tegen de binnenstad en het historische karakter van het gebied bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds gebied. De Glasfabriek is onderdeel van het Dutch Distillers District, de bakermat van gedistilleerd. De historie van de glasindustrie zal zichtbaar blijven en de geschiedenis rond gedistilleerd versterken.’’ In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt wie welke kosten draagt en wie wat gaat doen. Met de ondertekening kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De projectontwikkelaars kunnen naar verwachting in 2023, na alle benodigde voorbereidingen, starten met de eerste ontwikkelingen.

Fijn wonen voor iedereen

Wonen is hier voor iedereen mogelijk, dat is het uitgangspunt. Van de 700 woningen is 30% bestemd voor sociale huur en 70% voor middeldure en vrije sector huur/-koop. Eltjo Bouwman, directeur wonen van Blauwhoed: “Je voelt de kracht in dit dynamische gebied. Die gebruiken we bij de verandering van het gebied. Daarnaast zijn natuur, klimaat en welzijn belangrijke  uitgangspunten. Fijne woonbuurten waar ruimte is om te recreëren, sporten en spelen dragen straks bij aan het geluk en de gezondheid van bewoners. Ook zijn er restaurants, cafés en bedrijven waar naar hartenlust wordt gecreëerd en geproduceerd, het liefst voor de buurt zelf. Samen met Dudok hebben we aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, groen, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaam vervoer en leefbaarheid.’’

Nu al activiteiten

Marcel Schippers, directeur van Dudok Real Estate: “De komende tijd geven we al invulling aan De Glasfabriek met tijdelijke functies en lokale initiatieven. Zo was er de afgelopen maanden de expositie Glashard van het Stedelijk Museum Schiedam te bekijken. We gaan het terrein inzetten voor evenementen, exposities, werkplekken, ateliers en horeca. Hiermee leggen we de basis voor een nieuwe identiteit van het gebied. We kijken uit naar de ontwikkeling van De Glasfabriek. We hebben in Blauwhoed een mooie samenwerkingspartner gevonden. Met ondertekening van de overeenkomst kunnen we samen met de ontwerpende partijen Barcode Architects (Stedenbouw) en Delva Landscape (Landschap) voortvarend aan de slag.’’

Over gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse

Nieuw-Mathenesse kent vier deelgebieden: Noord, Distilleercluster, Gustoweg en Nieuwe Maas. De ontwikkeling vindt plaats in 2 fasen. De eerste fase betreft het noordelijk deel van het gebied, dat bestaat uit het VROM-terrein, De Glasfabriek, de Van Deventerdriehoek en het braakliggend terrein aan de Nieuwe Maas. In fase 1 ligt het accent op het toevoegen van ongeveer 1.200 woningen. Naast de 700 woningen rond De Glasfabriek komen er nog circa 500 woningen in de Van Deventerdriehoek. Ook krijgen de distilleerders de ruimte om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en uit te breiden.

 

"Luchtfoto van het terrein van de Glasfabriek"