20.00 - 20.05 uur Opening en mededelingen

20.05 - 20.30 uur Toelichting op Sociale Index wijk Kethel door Kenniscentrum MVS, Johan Deijl

20.30 - 20.50 uur Verslag vorige vergadering

20.50 - 21.05 uur Aanvragen wijkbudget Kethel

21.05 - 21.15 uur Stand van zaken projecten in de wijk

21.15 - 21.45 uur Rondvraag

21.45 uur Sluiting