20.00 - 20.05 uur  Opening en mededelingen

20.05 - 20.25 uur  Toelichting op enquête Cultuurbeleving onder Schiedammers/ Laura Deschepper

20.25 - 20.45 uur  Toelichting op stedelijk water/Michael Slavenburg

20.45 - 21.15 uur  Kennismaking Jongerenwerk Gro-up en Yets Foundation

21.15 - 21.25 uur  Verslag vorige vergadering

21.25 - 21.30 uur  Aanvragen wijkbudget Kethel   

21.30 - 21.45 uur  Rondvraag                

21.45 uur Sluiting