20.00 uur Opening en mededelingen

20.20 uur Verslag vergadering d.d. 15 maart 2023

20.35 uur Wijkbudget

20.40 uur Rondvraag

21.00 uur Sluiting