De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 12 december 2023. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze i de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz.