De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 3 oktober 2023. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale raadsinformatiesysteem Notubiz.