De gemeente doet graag zaken met lokale ondernemers om zo ook de lokale economie te versterken. Ondernemers gaven aan dat zij het lastig vinden om op de inkoopradar van de gemeente te komen voor nieuwe aanbestedingen en opdrachten. Daar willen wij verandering in brengen!

Meld u aan voor de leverancierslijst

Door middel van het invullen van dit aanmeldformulier komt u op de leverancierslijst van de gemeente Schiedam. Wanneer er een enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbesteding gepland staat, kan de gemeente zien welke leveranciers op de leverancierslijst zij kan uitnodigen voor de aanbesteding. Hierbij zijn we wel gebonden aan de (wettelijke) regels.

Ook als u voor de gemeente interessante (nieuwe) producten of diensten levert, kunt u dit formulier invullen. Op deze manier kan het contact tussen de gemeente en ondernemers laagdrempelig(er) plaatsvinden.

Digitaal aanbestedingsplatform

De gemeente Schiedam maakt gebruik van een digitaal aanbestedingsplatform voor haar aanbestedingen. Wij nodigen u alvast uit om een account aan te maken, zodat wij u snel en gemakkelijk kunnen uitnodigen voor eventuele aanbestedingen. Alle nationale en Europese aanbestedingen worden ook gepubliceerd op TenderNed. U kunt hiervoor ook een account aanmaken. Lees meer informatie in de handleiding van Tenderned en op TED.

Inhuurdesk voor tijdelijke externe werknemers

Voor de inkoop van tijdelijk extern personeel  maakt de gemeente gebruik van een ‘dynamisch aankoopsysteem’ (DAS).  U kunt zich als zelfstandige professional of leverancier van personeel eenvoudig inschrijven en reageren op aanvragen voor inhuur. Kijk voor meer informatie op de Inhuurdesk.

Groslijstensystematiek

De gemeente Schiedam werkt voor een aantal werkvelden volgens de groslijstensystematiek. Een groslijst is een lijst per werkveld van geïnteresseerde en geschikte bedrijven, die voldoen aan vooraf opgestelde (geschiktheids)eisen. Deze bedrijven kunnen op een transparante en objectieve wijze worden geselecteerd voor enkelvoudig- en meervoudig onderhandse aanbestedingen en offerte-uitvragen.

Momenteel zijn de volgende groslijsten actief:

  1. Riolering eventueel aangevuld met elementenverharding (aanleg)
  2. Asfalt eventueel aangevuld met riolering en elementenverharding (aanleg, vervangen en onderhoud)
  3. Elementenverharding (aanleg, groot onderhoud)
  4. Integraal civieltechnisch ontwerp- en advies
  5. Milieukundig bodemonderzoek
  6. Sloopwerken

In het document ‘groslijstensystematiek gemeente Schiedam’ kunt u alle informatie vinden hierover.

De systematiek houdt ook een prestatiemeting (‘Better Performance’ van het CROW) in. Marktpartijen en gemeente beoordelen elkaar om te werken aan het blijvend verbeteren en professionaliseren van prestaties en samenwerking. Een speciaal softwaresysteem helpt ons een selectie te maken van de juist gekwalificeerde marktpartijen uit de groslijsten bij een offerte-uitvraag of de start van een meervoudige aanbesteding. Bent u geïnteresseerd in opdrachten van de gemeente uit één of meer groslijsten? Maak dan een account aan, zodat u de inschrijving verder kunt doorlopen. Als u voldoet aan de vereisten, kunt u geselecteerd worden. .

Opmerkingen, suggesties of klachten?

Heeft u naar aanleiding van deze website vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u via het contactformulier uw gegevens achterlaten en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Daarnaast doen wij er veel aan om onze aanbestedingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Indien u toch klachten heeft over ons inkoopproces, willen wij u vragen om dit eerst bij ons te melden via ons Inkoopsysteem of per mail