Dit paneel toont bovenin een principedoorsnede van één van de woonstraten. De woonstraten worden verbreed naar 3,5 meter in verband met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Al de parkeerplaatsen worden in de toekomst ingepast in parkeerhavens in vakken (zoals nu al aan de oostzijde) het geval is. Het parkeren op straat verdwijnt. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Doordat er aan de noordzijde en zuidzijde wat meer ruimte gemaakt wordt voor parkeren.

De bomen die aan de oostzijde van de straten nu in de stoep staan worden gerooid, deze bomen overleven de werkzaamheden niet. Hier wordt een nieuwe rij van sierbomen geplant. De voortuinen, grond van de gemeente, worden opgehoogd en voorzien van nieuwe beplanting. Op de foto’s zijn een aantal referentieplaatjes te zien van het soort beplanting waar aan wordt gedacht. De eerste 3,5 meter wordt gras daarachter komt een border van sierheesters. De meeste bomen in deze zone blijven gehandhaafd. Ter hoogte van de entrees van de woningen komt een haag van groenblijvende heesters. Op enkele plekken worden nog accenten van boomheesters toegepast.

De plantsoenhekjes voor de tuinen verdwijnen hiervoor in de plaats komt een brede plantsoenband. De fietsbeugels voor de woningen worden allemaal vervangen voor fietsnietjes (fietsparkeerplaatsen). Daarnaast wordt er per entree een aanbindtegel opgenomen waar de scooter aan vast gebonden kan worden. Enkele bewoners onderhouden zelf een tuintje aan de voorzijde van de appartementencomplexen. In het najaar wordt het definitieve beplantingsplan gemaakt, hierin wordt een inventarisatie van de voortuinen meegenomen. Samen met deze betrokken bewoners worden dan afspraken gemaakt over de aanleg en het onderhoud. Er wordt een extra drempel opgenomen in de Proffesor Aalberselaan.

"paneel - uitleg voor keuze woonstraten"

Paneel - uitleg keuze voor woonstraten