Vanaf januari 2018 wordt de Wet Aanpak Woonoverlast in heel Schiedam ingezet. Door deze wet heeft de burgemeester van Schiedam de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen op te leggen aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Hoe wij dit toepassen in Schiedam is vastgelegd in de beleidsregel aanpak woonoverlast.

De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing opleggen als alle andere mogelijkheden om de overlast te stoppen niet werken. Hierbij moet u denken aan, u heeft uw buren zelf aangesproken, u heeft Buurtbemiddeling geprobeerd, uw VVE heeft een boete opgelegd, u heeft een klacht ingediend bij de pandeigenaar of de woningcorporatie, de wijkagent of wijk Boa heeft de overlastgever aangesproken etc. Bekijk meer informatie over de mogelijkheden voor hulp bij woonoverlast.

Allerlaatste redmiddel

De Wet aanpak Woonoverlast kan alleen als allerlaatste redmiddel in gezet worden. De burgemeester moet in principe altijd eerst een waarschuwing versturen. Als na de laatste waarschuwing de overlast niet stopt, kan de burgemeester een specifieke gedragsaanwijzing op leggen. Ook kan de burgemeester een huisverbod op leggen. Een huisverbod is een verbod om de woning te betreden en om contact te hebben met huisgenoten. Het duurt tien dagen en kan worden verlengd tot 28 dagen.

Woonoverlast melden

Om de Wet aanpak Woonoverlast in de kunnen zetten is het van essentieel belang dat u uw overlast vaak gedurende een lange periode blijft melden bij de politie, Woonplus en/ of de gemeente via Melden woonoverlast | Schiedam