Woonoverlast kan erg ingrijpend zijn. Want het kan uw woonplezier bederven. Ook is woonoverlast niet goed voor de leefbaarheid in de wijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Geluidsoverlast van buren.
  • Intimiderend gedrag of pesterijen.
  • Overbewoning van panden in de buurt.
  • Vermoeden van een vervuilde woning.
  • 'Eenvoudige' burenruzies.

Melding doen

Ervaart u woonoverlast? Doe dan een melding. Dit kan met of zonder DigiD (anoniem).

Hulp bij invullen

Wij werken aan een nieuw digitaal formulier. Op het huidige formulier vindt u ook andere opties, naast het melden van woonoverlast. Daarom een korte uitleg over de stappen die u moet nemen:

  • Waar gaat uw melding over? Kies Overlast.
  • Waarover wilt u iets melden? Kies Woonoverlast.
  • Kies vervolgens het soort overlast dat u wilt melden.