Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die uw woonplezier aantast. Ook is woonoverlast niet goed voor de leefbaarheid in de wijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Geluidsoverlast van buren
  • Intimiderend gedrag of pesterijen
  • Overbewoning van panden in de buurt
  • Vermoeden van een vervuilde woning
  • 'Eenvoudige' burenruzies

Melding doen

Ervaart u woonoverlast? Doe dan een melding. Dit kan met of zonder DigiD (anoniem).

Hulp bij invullen

Wij werken aan een nieuw digitaal formulier. Op het huidige formulier vindt u ook andere opties, naast het melden van woonoverlast. Daarom een korte uitleg over de stappen die u moet nemen:

  • Waar gaat uw melding over? Kies Overlast
  • Waarover wilt u iets melden? Kies Woonoverlast
  • Kies vervolgens het soort overlast dat u wilt melden