Vooruitlopend aan de nieuwe herinrichting van de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt wordt onder het Vriendschapsplein en onder de Westfrankelandsestraat een waterberging aangelegd. Met de herinrichting van de FFL-buurt wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. Tijdens de herinrichting volgen nog de waterbergingen aan de Aleidastraat en de Warande.

Hoe werkt deze waterberging?

Onder het Vriendschapsplein zijn nu ruim 3200 infiltratiekratten op elkaar opgestapeld. Deze kratten zorgen ervoor dat het gemengde riool niet meer overloopt en naar de lager gelegen woningen naar binnenstroomt. Dit betekent dat de waterberging tot de reconstructie van de wijk wordt gebruikt als nood overstort van het gemengde riool.

Als tijdens de reconstructie van de FFL-buurt het gescheiden rioleringssysteem is aangelegd, kan het afvalwater en het regenwater apart worden afgevoerd. Vanaf dat moment krijgt de waterberging een andere functie. Dan vangt één waterberging bij hevige regenbuien tijdelijk 500.000 liter hemelmater op en gaat dit op een later moment naar de Nieuwe Haven.

Klimaatbestendig Schiedam West

Alle maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam West. Lees hier meer over de watermaatregelen die in deze wijk al uitgevoerd zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Met de subsidieregeling Schiedam Waterklaar kunt u in uw eigen tuin ook het hemelwater vasthouden. Dit kunt u doen door minder tegels, meer groen en/of het afkoppelen van uw regenpijp. Steeds meer Schiedammers leveren hun bijdrage hieraan. Voor inspiratie en tips kunt u hier meer lezen over de mogelijkheden om uw tuin en/of dak te vergroenen. 

Hoe komen de pleinen er straks uit te zien? 

Na de aanleg van de waterbergingen worden de pleinen tijdelijk ingericht. Op beide pleinen worden er (tijdelijke) speeltoestellen neergezet. 

Als de daadwerkelijke planning van de uitvoering van de herinrichting bekend is, worden er gesprekken met de klankbordgroepen gevoerd over het beplantingsvoorstel. Ook komen er nieuwe speeltoestellen, die samen met de klankbordgroepen worden uitgekozen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen uit de buurt.