Als gemeente beseffen we dat de maatregelen op gebied van waterbeheersing in deze wijk echt noodzakelijk is. Daarom zetten we hieronder uiteen wat u de komende periode van ons kunt verwachten.

Project FFL in Schiedam-West

In Schiedam-West is enkele jaren geleden het project Fabribuurt-Frankeland-Liduinabuurt (FFL) gestart. Dat omvat een reconstructie van het openbaar gebied. Het is een groot complex en uitgebreid project dat in fases uitgevoerd wordt en naar verwachting 3 jaar duurt. Bij dit project behoren ook watermaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan waterbergingen, het vergroten van rioolbuizen en de aanleg van een hemelwaterriolering. Alle maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam West.

Gerealiseerde maatregelen

Samen met bewoners hebben we bekeken welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast in West te verminderen. Op een aantal plaatsen in de wijk zijn al maatregelen genomen. Zo is rondom het Fabriplein gestart met de aanleg van een hemelwaterriool. Tijdens de reconstructie van de Schrijversbuurt zijn hier direct de rioolbuizen vergroot. Verder is er bij het nieuwbouwproject Het Gewilde Westen in de buurt van de Thomas à Kempisstraat en de Van Smaleveltstraat een ondergrondse waterberging aangebracht. De openbare ruimte is er opnieuw ingericht,  bestrating is op peil gebracht en de riolering is vervangen.

Samen met bewoners op zoek gaan naar (tijdelijke) oplossingen

Als gemeente vinden we het belangrijk om de wateraanpak samen met bewoners aan te gaan.

  • Als tijdelijke oplossing heeft de gemeente een aantal bewoners waterschotten gegeven. Als deze waterschotten op tijd worden geplaatst, bewijzen ze hun nut. Daarom adviseert de gemeente de weersverwachting en neerslagradar in de gaten te houden. Plaats bij meer dan 30 mm verwachte neerslag het waterschot. Als uw woning aantoonbare waterschade heeft opgelopen, dan kunt u een gratis waterschot aanvragen.
  • Houd rekening met een levertijd van een paar weken. Het schot wordt namelijk op maat gemaakt en in uw deursponning gemonteerd. 
  • Ook vragen wij bewoners om hun dorpels en drempels op te hogen zodat het water minder snel de woningen binnenstroomt. 
  • Verder biedt de gemeente een stimuleringsregeling aan. Met deze subsidie Schiedam Waterklaar kunnen Schiedammers zelf maatregelen treffen om het waterprobleem op eigen terrein tegen te gaan.