Het riool is net een groot apparaat. Als we het verkeerd gebruiken, gaan er dingen mis. Het is goed om te weten wat er wel en niet mag doorgespoeld worden in de wc, de gootsteen of het afvoerputje.

Waarom goed rioolgebruik?

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is.

3 p's in het toilet:

Eigenlijk is het heel simpel. Alleen poep, plas en toiletpapier mogen in het toilet.

Dus gooi geen maandverband, tampons, luiers en huishoudelijke schoonmaakdoekjes in het toilet. Die horen bij het restafval.

Vloeibare voedingsmiddelen door gootsteen of afvoer

Verder mag u door uw gootsteen of afvoerputje vloeibare voedingsmiddelen doorspoelen. Maar geen olie of vet! Kijk voor tips naar de campagne 'niet in het riool'. 

Op de afvalscheidingswijzer vindt u met een simpele zoekopdracht het antwoord waar u uw afval kwijt kunt.

Veel soorten afval horen niet in het riool. Ze kunnen namelijk zorgen voor:

  • Verstoppingen in huisaansluitingen en rioolbuizen
  • Vastlopende rioolgemalen
  • Overbelasting of verstoring van de zuivering
  • Verontreiniging van oppervlaktewater
  • Ontploffingsgevaar in rioolbuizen