De gemeente Schiedam gaat zich net als de rest van Nederland aanpassen aan de klimaatverandering.

Schiedam doet dit door:

  • de openbare ruimte aan te passen;
  • haar bewoners op te roepen om gebruik te gaan maken van de stimuleringsregeling 'Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein’. Met deze subsidie Schiedam Waterklaar kunnen Schiedammers zelf maatregelen treffen om het waterprobleem op eigen terrein tegengaan.

Hoe gaat de gemeente dit doen?

Door wegen, plantsoenen en speelterreinen zo in te richten dat ze water af kunnen voeren en/of water tijdelijk op kunnen vangen.

Kan de gemeente garanderen dat er dan nooit meer waterschade optreedt?

Nee, dit kunnen wij nooit garanderen. Het risico dat er een bui valt die te groot is om te verwerken en waardoor er toch waterschade optreedt, blijft aanwezig. Door de aanpassing van de openbare ruimte wordt dit risico echter wel veel kleiner dan nu.