Schiedam houdt zich elke dag bezig met de veiligheid van de inwoners van Schiedam. Maar ook met die van de mensen die in Schiedam werken of onze stad bezoeken, bijvoorbeeld als toerist.

De burgemeester gaat over de handhaving van de openbare orde. In de gemeente Schiedam wordt de burgemeester hierin ondersteund door de medewerkers van het team Toezicht en Handhaving en van het team Openbare Orde en Veiligheid, inclusief Horeca en Evenementen.

Speerpunten

 

In de Kadernota Integrale Veiligheid laten we u zien aan welke taken de gemeente werkt op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierin staan de volgende prioriteiten:

  • Fysieke veiligheid
  • Jeugd en veiligheid
  • Ondermijning
  • Openbare orde en veiligheid
  • Woonoverlast
  • Zorg en veiligheid

Daarbij is extra aandacht voor radicalisering, persoonsgerichte aanpak en de stadsbrede aanpak van ondermijning. Er wordt gesproken over ondermijning als er sprake is van een relatie tussen de 'bovenwereld' en de 'onderwereld', zoals bijvoorbeeld hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude. Bij persoonsgerichte aanpak wordt maatwerk geleverd door de gemeente, politie, openbaar ministerie en andere hulpverleners aan personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of overlast veroorzaken.