Extreme hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Maar ook door onder andere een toename van het aantal gebouwen en wegen verdwijnt er open ruimte. Door steeds minder of geen groen in de stad komt steeds meer regen in het riool terecht. Bij extreme regenbuien kan het rioolstelsel de grote hoeveelheden water niet verwerken en komen straten en tuinen onder water te staan.

Klimaatverandering

Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Dit is volgens het KNMI wat Nederland te wachten staat. Nederland moet er rekening mee houden dat hevige buien in omvang en neerslaghoeveelheid gaan toenemen.

Riolering

De openbare riolering is hierop niet berekend. Als we niets doen, betekent dit dat water steeds vaker op straat staat en de schade aan gebouwen toeneemt. Ook de riolering van Schiedam is nog niet overal berekend op deze hevige buien. Daarom kan Schiedam niet alle wateroverlast voorkomen. Door andere watermaatregelen proberen we wel zoveel mogelijk wateroverlast tegen te gaan. Er zijn wijkdelen die lager liggen dan hun omgeving; er is daar vaak weinig hoogteverschil tussen de bebouwing en de straat. Regenwater stroomt via de bestrating van hoog naar laag en dat kan tot overlast leiden.