Als het in korte tijd extreem hard regent, kan er op verschillende plaatsen in de stad wateroverlast ontstaan. Het is een misverstand dat de pompen in de gemalen deze grote hoeveelheid regen niet aankunnen. Het probleem ligt bij het riool: de bui past niet meer in het riool. 

Probleem met het riool?

Heeft u problemen met het riool? Meld dit bij de gemeente. Irado zorgt er dan voor dat de kolken en putten worden leeggemaakt. Ook zorgen zij na een melding dat de vervuiling op straat na een hevige regenbui zo snel mogelijk wordt verwijderd.

Waarom kan het riool dan niet groter? 

De openbare riolering kan nooit zo groot gemaakt worden om alle buien te verwerken. Dat zou voor Nederland een investering van tientallen miljarden euro’s betekenen. Ook is het praktisch niet mogelijk de riolering groot genoeg te maken om de heftigste buien zonder problemen te verwerken. Dit vraagt enorme rioolbuizen en in de meeste straten is hier simpelweg geen ruimte voor.

Hoe werken de pompen in het gemaal?

Alle pompen reageren automatisch bij een bepaalde waterhoogte in de kelder van het gemaal. Deze hoogte wordt onder andere bepaald door de capaciteit van de pompen en berging in het gemaal.

Pompen werken automatisch

Het in- en uitschakelen van de pompen vindt geheel automatisch plaats. Het functioneren van de pompen wordt (op afstand) gecontroleerd. Ook eventuele storingen komen automatisch op de hoofdpost binnen. Bovendien worden alle pompen regelmatig op werking gecontroleerd.

Niet harder pompen

De pompen harder aanzetten of meer capaciteit geven is geen optie. Het water moet de pompen eerst hebben bereikt; dan pas kan het water worden afgevoerd. Daarnaast zijn het de rioleringen zelf, dus de buizen, die te weinig capaciteit hebben om het regenwater snel genoeg weg te krijgen als het stortregent.