Met een gewaarmerkte kopie van een officieel document verklaart de gemeente dat de kopie gelijk is aan het origineel.

Afspraak maken

  • Maak vooraf een afspraak (kies voor het product BRP uittreksel)
  • Neem het officiële document waarvan u een gewaarmerkte kopie wilt laten maken mee naar het Klant Contact Centrum
  • U krijgt de gewaarmerkte kopie direct mee

Iedereen kan een gewaarmerkte kopie aanvragen. Dat kan bij elke gemeente in Nederland.

Kosten

€8,90 per gewaarmerkte kopie.

Let op!

De gemeente maakt geen kopieën van diploma’s en getuigschriften. Deze laat u maken bij de onderwijsinstelling waar u deze heeft behaald.