Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en ook geen paspoort kunnen krijgen van de autoriteiten van hun land van afkomst. Als vluchteling kunt u geen vreemdelingenpaspoort aanvragen, maar moet u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden

  • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Schiedam
  • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit
  • U kunt aantonen dat u geen paspoort aan kunt vragen bij uw eigen autoriteiten
  • U bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

Meenemen

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten en vreemdelingendocument
  • Een goed lijkende kleurenpasfoto. De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Bewijzen waaruit blijkt dat u bij uw eigen autoriteiten geen paspoort kan aanvragen
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming (pdf 134 kB) én een geldig identiteitsbewijs van de (beide) ouders (gezaghouders) nodig voor het laten maken van een eigen vreemdelingen paspoort.

Afhalen paspoort

Na de aanvraag aan de balie wordt deze doorgezonden naar de IND. Pas na toestemming van de IND wordt het paspoort aangemaakt. Als het paspoort klaar is krijgt u het afhaalbewijs toegestuurd. U kunt dan een afspraak maken.

Kosten

De kosten voor een vreemdelingenpaspoort bedragen € 63,40.