Een vluchtelingenpaspoort is een algemeen geldend identiteitsbewijs en reisdocument voor asielzoekers met een verblijfstatus. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Met een vluchtelingenpaspoort kunt u niet reizen naar het land van herkomst. De geldigheidsduur van een vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Het maximum is 5 jaar.

Voorwaarden

  • U bent erkend als vluchteling.
  • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft een status als vluchteling met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Schiedam.

Meenemen

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten + verblijfsdocument.
  • Een goed lijkende kleurenpasfoto. De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming (pdf 134 kB) en een geldig identiteitsbewijs van de (beide) ouders (gezaghouders) nodig voor het laten maken van een eigen vluchtelingenpaspoort.

Kosten

€ 55,30