Een vluchtelingenpaspoort is een algemeen geldend identiteitsbewijs en reisdocument voor asielzoekers met een verblijfstatus. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Met een vluchtelingenpaspoort kunt u niet reizen naar het land van herkomst. De geldigheidsduur van een vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Het maximum is 5 jaar.

Voorwaarden

  • U bent erkend als vluchteling.
  • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft een status als vluchteling met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Schiedam.

Meenemen

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten + verblijfsdocument.
  • Een goed lijkende kleurenpasfoto. De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming (pdf 134 kB) en een geldig identiteitsbewijs van de (beide) ouders (gezaghouders) nodig voor het laten maken van een eigen vluchtelingenpaspoort.

Kosten

De kosten voor een vluchtelingenpaspoort bedragen € 63,40.