Wilt u voor bouw- of sloopwerkzaamheden bouwmaterialen tijdelijk plaatsen op de weg? Zoals stenen, een container, bouwkeet, kraan of steiger. Dan moet u toestemming hebben van de gemeente. Hiervoor doet u een aanvraag (ontheffing). De voorwerpen kunnen namelijk een gevaar of belemmering zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Termijn aanvraag doen

Een aanvraag voor toestemming doet u minimaal 21 werkdagen voordat u de voorwerpen wilt plaatsen. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning. Particulieren gebruiken DigiD.

Waar?

U heeft toestemming nodig als u voorwerpen wilt plaatsen op de volgende plekken:

 • Stoepen
 • Straten
 • Parkeerplaatsen
 • Grasvelden
 • Openbare groenvoorzieningen

Eigen terrein

Plaatst u iets op uw eigen terrein? Dan is geen ontheffing nodig. U kunt dit teruglezen in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:10).

Welke voorwerpen?

Het gaat om de volgende voorwerpen:

 • Steigers
 • Puinbakken
 • Gesloten containers
 • Bouwketen
 • Portacabins
 • Feesttenten
 • Rijwielhekken
 • Kranen en hoogwerkers

Voorwaarden

Als u een voorwerp op of langs de openbare weg wilt plaatsen, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen.

Containers

Wilt u een container plaatsen? Dit zijn de belangrijkste regels:

 • U mag de container alleen gebruiken voor het tijdelijk verzamelen van afval. Dit mag geen huishoudelijk afval zijn, of tijdelijke opslag van materialen
 • De container mag maximaal zes weken worden geplaatst
 • De container moet op een veilige plaats staan. Zo levert deze geen hinder op voor het verkeer en de hulpdiensten en brengt het geen schade toe aan de openbare weg
 • De container mag geen overlast of onveiligheid geven. Houd u zich daarom aan de aanwijzingen van de Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente

Kosten

Toestemming aanvragen kost geld (volgens de legesverordening). Een aanvraag kost € 17,65. 

Precariobelasting

Als u tijdelijk een voorwerp plaatst betaalt u precariobelasting. Precariobelasting is een gemeentelijke belasting. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u inneemt. U ontvangt de rekening van de aanvraag en die van de precariobelasting van de Regionale Belasting Groep los van elkaar.