Voorwerpen op of aan de weg plaatsen

Wilt u voor bouw- of sloopwerkzaamheden bouwmaterialen plaatsen op de weg, zoals stenen, een container, bouwkeet, kraan of steiger? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Het is belangrijk dat u ontheffing aanvraagt als u voorwerpen in de openbare ruimte wilt plaatsen. Het gaat hier om het plaatsen van voorwerpen:

 • Op stoepen
 • Straten
 • Parkeerplaatsen
 • Grasvelden
 • En openbare groenvoorzieningen

Voorbeelden van voorwerpen

 • Steigers
 • Puinbakken
 • Gesloten containers
 • Bouwketen
 • Portacabins
 • Feesttenten
 • Rijwielhekken
 • Kranen en hoogwerkers

De voorwerpen kunnen een gevaar of belemmering zijn voor de openbare orde en veiligheid. Plaatst u iets op uw eigen terrein, dan is geen ontheffing nodig. U kunt dit teruglezen in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Schiedam 2013 (pdf 3,64 MB).

Kosten aanvraag ontheffing

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een ontheffing. Een overzicht van de kosten vindt u terug in de de regelingenbank op www.overheid.nl. Over het daadwerkelijk in gebruik nemen van gemeentegrond kan precariobelasting in rekening gebracht worden.