Als u voor langer dan acht maanden naar het buitenland verhuist dan moet u dit bij de gemeente laten registreren. U moet uw verhuizing vanaf vijf dagen voor vertrek doorgeven aan de gemeente. De datum dat u uw emigratie doorgeeft is ook de emigratiedatum die geregistreerd wordt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op:

Als niet alle gezinsleden meeverhuizen naar het buitenland, dan moet u de aangifte persoonlijk aan de balie doorgeven. Als de aangifte ook voor minderjarige kinderen geldt, moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn.

Als u gaat verhuizen naar het buitenland en u heeft een parkeervergunning, dan heeft u geen recht meer op de parkeervergunning. Deze wordt door ons beëindigd vanaf de dag van uw verhuizing.

Emigratie doorgeven:

 • Regel uw emigratie online met uw DigiD
 • Maak een afspraak en kom langs aan de balie

Regelen met DigiD

Wie kan de emigratie online doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen emigreren)
 • Ouder(s) voor inwonende kinderen (alleen als het hele gezin emigreert)
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als het hele gezin emigreert)

Afspraak maken

Wie kan de emigratie doorgeven aan de balie:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • De ouder, voogd of verzorger voor kinderen tot 16 jaar
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
 • Ouder(s) voor inwonende kinderen
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s)
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven

Meenemen naar de balie:

 • Het ingevulde en ondertekende formulier emigratie (pdf 136 kB)
 • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs van uzelf

U krijgt mee:

 • U krijgt een brief mee waarin staat dat u bent uitgeschreven. Ook kunt u op dat moment nog eenmalig een officieel uittreksel kopen waarin staat aangegeven dat u bent uitgeschreven
 • Wilt u op een later tijdstip nog een officieel (internationaal) uittreksel dan moet u dit opvragen bij Registratie Niet-ingezetenen

Let op! De gemeente Schiedam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente