Veiligheidspartners

De gemeente werkt samen met de volgende veiligheidspartners samen aan de veiligheid van Schiedammers.

Politie

De medewerkers van de Politie maken zich dag en nacht hard voor een veilige samenleving, op straat en achter de schermen. Het politiebureau van Schiedam is gevestigd aan het Bijdorpplein 1, tussen het ziekenhuis en de metrohalte. Vanuit hier werkt het basisteam nauw samen met rechercheurs en medewerkers van de directe hulpverlening.

Openbaar Ministerie (OM)

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.

Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Elke dag gebeuren er ongevallen. Meestal kunnen de ambulancedienst, politie en/of brandweer deze noodsituaties zelf afhandelen. Maar bij zware ongevallen en rampen worden verschillende hulpverlenende instanties tegelijk gealarmeerd. In dat geval is er behoefte aan coördinatie. De Geneeskundige hulpverlening (GHOR) staat 24 uur per dag paraat om die hulpverlening te coördineren.

Woonplus

Woonplus Schiedam is een maatschappelijk betrokken vastgoedonderneming, die zich samen met bewoners en gemeente sterk maakt voor goed onderhouden woningen, een gevarieerd woningaanbod en een prettige woonomgeving. Ook als het gaat om veiligheid in en om de woning.

Irado

Een schone stad vergroot het veiligheidsgevoel. In Schiedam haalt Irado het afval voor alle huishoudens op en zorgt er voor dat de straten worden schoongemaakt. Zwerfvuil, bladeren en onkruid worden verwijderd.

Halt

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk kunnen de keus krijgen: naar Justitie of naar Halt. Via Halt kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie.