Het parkeren in de Dr. de Vissserlaan wordt net als in de andere staten opgelost in parkeervakken en niet meer op straat. Het eerste deel van de Dr. de Visserlaan wordt verbreed voor de nood- en hulpdiensten. De restafval locatie ter hoogte van de haaksparkeerplaats verdwijnt. De bewoners kunnen in de toekomst gebruikmaken van een nieuwe locatie op de aansluiting met de Dr. Schaepmansingel of de locatie in de Talmalaan.

De uitstraling van de parkzone en de wandelroute naar het metrostation wordt ook opgeknapt. De vijver wordt uitgebreid zodat er tijdens hevige regenbuien meer water opgevangen kan worden. Dit biedt ook de mogelijkheid om dit gebied duurzamer in te richten, door de taluds natuurvriendelijk te maken ontstaat een grotere diversiteit aan planten en dieren. Waterplanten zorgen er ook voor dat de waterkwaliteit omhoog gaat. De bestaande boom (wilg) aan de oostzijde wordt gehandhaafd en deze krijgt een plek op een natuurlijk eilandje. Naast de wilg worden hier nog twee moerascypressen geplant. Hierdoor ontstaat een mooie parkachtige omgeving. Om hiervan te kunnen genieten, wordt een wandelpad aangelegd vanaf de moskee langs de vijver richting het metrostation. Dit zorgt er meteen ook voor dat hondenbezitters niet over de stoep hoeven te lopen. De brug die naar het metrostation loopt, wordt in zijn geheel vervangen. Het groengebied ten oosten van de trap wordt open gewerkt, het hekwerk verdwijnt. Dit zorgt ervoor dat je vanaf de trap mooi zicht krijgt op het park en dat het wat overzichtelijker en prettiger oogt. Ook wordt de verlichting hier aangepast zodat de route naar het metrostation beter verlicht is."Paneel - keuze opzet Singelstructuur"

Paneel - keuze opzet singelstructuur