Dit paneel toont bovenin een doorsnede van de Schaepmansingel ter hoogte van de moskee. De Dr. Schaepmansingel wordt een éénrichtingsverkeersweg met een breedte van 3,5 meter. Alle parkeerplaatsen worden in vakken ingericht, het parkeren op de rijbaan verdwijnt. Op deze manier ontstaat een overzichtelijkere, veilige verkeersafwikkeling. Het hekwerk voor de moskee wordt vervangen door een lager hekwerk dat begroeid wordt met een klimplant. De bestaande bomen (lindes) voor de moskee zijn slecht en worden gerooid. Eén van de lindes is van recentere datum deze wordt verplant naar een nieuwe locatie. Er wordt een nieuwe boomstructuur aangeplant met ruimere plantvakken. De tuinen aan de zijde van de appartementencomplexen worden opnieuw ingericht. De foto’s tonen de denkrichting waarin het beplantingsplan wordt uitgewerkt. De beplanting bestaat uit een mix tussen groenblijvende hagen, sierlijke heesterbeplanting een aantal losse solitairen en grasplantsoen.

Onder op het paneel staat een doorsnede van het parkeerstraatje naast de Dr. Schaepmansingel. Te zien is dat er meer ondergrondse containers staan in de nieuwe inrichting. De twee invalidenparkeerplaatsen worden verbreed, zodat het eenvoudiger wordt om in/ uit te stappen. De ruimte tussen de appartementencomplexen wordt opnieuw voorzien van een fraaie boomstructuur. Er komt een rij met bomen langs de brede stoep aan de zijkant van de moskee, zodat de wandelroute naar het park fraaier wordt. In dit project wordt een deel van de parkeervakken voorzien van grasbetontegels. Een klimaat adaptieve maatregel.

"Paneel - uitleg paneel opzet Dr. Schaepmansingel"

Paneel - uitleg paneel opzet Dr. Schaepmansingel