Uw parkeervergunning is geldig voor een of meerdere sectoren. Binnen deze sectoren is uw parkeervergunning niet geldig op plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor betaald parkeren. Deze plaatsen zijn herkenbaar aan het onderbord met de tekst parkeervergunning niet geldig. Voor een volledig overzicht van het betaald parkeer- en vergunningengebied wordt verwezen naar het Uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2015/Parkeerverordening 2013, te vinden op de website van de gemeente Schiedam en op www.overheid.nl. wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar Parkeervergunning bewoners