Met verschillende partners wil de gemeente overlast voorkomen, signaleren en aanpakken. Maar ook u bent daarbij van groot belang. Meld het als er sprake is van woonoverlast.

Regisseur woonoverlast

Samen met de invoering van de Wet aanpak Woonoverlast en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (beter bekend als de Rotterdamwet) heeft de gemeente een regisseur Woonoverlast aangesteld. Ook heeft de gemeente de afgelopen jaren geïnvesteerd in het Interventieteam woonoverlast. 

Interventieteam woonoverlast

De aanpak woonoverlast wordt uitgevoerd door de regisseur woonoverlast en het interventieteam woonoverlast. Het interventieteam woonoverlast ondersteunt u met het oplossen van de woonoverlast. Verder doet het interventieteam woonoverlast veel controles in woningen.

Zij kijken bijvoorbeeld of er sprake is van mogelijk woonfraude, huurdersuitbuiting en of de Basisregistratie Personen (BRP) op orde is.

Het Interventieteam woonoverlast werkt samen met verschillende partners als de wijkboa, de wijkagent, Buurtbemiddeling, Woonplus, het Interventieteam Ondermijning, het huurteam en het team Vergunning en handhaving om op zoek te gaan naar een passende oplossing voor de melding.

Heeft u geen woonoverlast, maar wel overlast van jeugd, verkeer of iets anders in de buitenruime? Geef dit dan door via een melding buitenruimte

Heeft u een idee voor het aanpakken van woonoverlast? 

Laat het ons dan weten via het contactformulier