De gemeente Schiedam gaat aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte in de Van Hogendorpstraat en omgeving. We gaan deze wijken duurzamer, veiliger maken en prettiger inrichten. Hierbij hebben we aandacht voor bestrating, groen, verkeersveiligheid, afvalinzameling, verlichting en straatmeubilair. Met de uitvoering van het project Van Hogendorpstraat en omgeving willen we in de eerste helft van 2022 beginnen. 

Online tool

Over de herinrichting van de wijk gaan we graag met bewoners in gesprek. Via een online tool konden bewoners reageren op het ontwerp. De reacties verwerken we, voor zover mogelijk, in het inrichtingsplan. 

Klankbordgroepen

Samen met buurtbewoners praten en overleggen we geregeld over de toekomstige inrichting van de Van Hogendorpstraat en omgeving. Dit doen we onder meer tijdens bijeenkomsten met onze klankbordgroep. 
Op 2 februari 2021 zijn tijdens een online bijeenkomst met de klankbordgroep twee varianten van het inrichtingsplan besproken.

In sessies vorig jaar zijn de volgende onderwerpen besproken: 

  • 26 oktober 2020: Van der Brugghenlaan, groenstrook aan de Laan van Spieringshoek en de bomencarré in het midden van de wijk;
  • 28 oktober 2020: Speelplekken binnenterrein Van Limburg Stirumstraat, parkeerplaats en waterkant aan de Burgemeester Van Haarenlaan en voetbalkooi Van der Duyn van Maasdamstraat.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.