De gemeente Schiedam gaat aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte in de Van Hogendorpstraat en omgeving. We gaan deze wijk duurzamer, veiliger en prettiger inrichten. Hierbij hebben we aandacht voor bestrating, groen, verkeersveiligheid, afvalinzameling en verlichting. 

Het inrichtingsplan

Bekijk het inrichtingsplan via de online tool op de ‘Denk Mee'-pagina in te zien. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.