De gemeente Schiedam gaat aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte in de Van Hogendorpstraat en omgeving. We gaan deze wijk duurzamer, veiliger en prettiger inrichten. Hierbij hebben we aandacht voor bestrating, groen, verkeersveiligheid, afvalinzameling en verlichting. De uitvoering van het project staat gepland in de eerste helft van 2022. 

Geef uw mening over het inrichtingsplan

Het inrichtingsplan is via de online tool op de ‘Denk Mee'-pagina in te zien. Bewoners konden tot en met 2 augustus 2021 reageren op het inrichtingsplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.