Rampen

Wanneer het nodig is waarschuwt de gemeente u voor een ramp of een dreiging van een ramp. Hiervoor worden de rampensirenes ingezet. Als u de sirenes hoort:

  • Ga direct naar binnen en sluit deuren en ramen
  • Sluit de ventilatiekanalen en -roosters
  • Zet de televisie, radio of computer aan

Dit hoeft u niet te doen op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Dan wordt de werking van de sirenes getest.

Waarschuwingen tijdens crisis of ramp

Tijdens levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, explosiegevaar of noodweer kunt u ook via uw mobiele telefoon gewaarschuwd worden via NL Alert. Gelijk met de sirenes op de eerste maandag van de maand wordt ook een testbericht uitgezonden naar mobiele telefoons. Ontvangt u dit bericht niet? Ga dan via crisis.nl naar de instelhulp om uw mobiel in te stellen. Crisisbeheersing staat voor coördinatie en besluitvorming over alle maatregelen en voorzieningen die de overheid tegenkomt in situaties over veiligheid. Of in situaties die een grote invloed hebben op de maatschappij.

Hulpdiensten

De gemeente werkt in dit soort gevallen samen met de hulpdiensten zoals de politie, de brandweer en de geneeskundige dienst. Omdat een ramp of crisis vaak niet in één gemeente plaatsvindt wordt er bij de rampenbestrijding samengewerkt met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.