Het gaat er vooral om dat iemand zich verward gedraagt. Dit is misschien niet 'de hele tijd' het geval. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die dementerend zijn of die een psychische aandoening hebben. Vaak hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Iemand kan ook verward raken na belangrijke emotionele gebeurtenissen.

Maak u zich zorgen?

Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Dan kunt u contact opnemen met het WOT van SchiedamDaar zal gekeken worden welke hulp het beste past bij de persoon.

Is vrijwillige zorg niet meer mogelijk?

Lijkt  er sprake te zijn van psychische stoornis, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is, dan kunt u dat melden. U komt dan in contact met het Meldpunt verplichte zorg van de gemeente Schiedam. U kunt hier een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben. U leest hier meer over via ons Meldpunt verplichte zorg

Let op: is er sprake van spoed?

Daar is dit meldpunt expliciet niet voor bedoeld. Bij acute situaties dient u alarmnummer 112 te bellen. Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon.

Woonoverlast melden

Heeft uw situatie meer betrekking op woonoverlast of een burenruzie? Dan kunt u deze woonoverlast melden.