In het gebied aan de Van Heuven Goedhartstraat/ M.C.M. de Grootstraat (Nieuwland) is ontwikkelende bouwer Van Wijnen West in opdracht van Woonplus en de gemeente Schiedam duurzame woningen en appartementen aan het bouwen.

Projectgebied in de wijk Nieuwland

Impressie plattegrond projectgebied

Ontwikkelaar Van Wijnen

Van Wijnen is verantwoordelijk voor zowel de bouw van de woningen als de herontwikkeling van het openbaar gebied, waarbij veel aandacht is voor het groen als verbindende factor. De verouderde portiekflats aan de Parkweg in Schiedam hebben plaatsgemaakt voor nieuwe, toekomstbestendige woningen en appartementen. Kenmerkend voor de buurt is de diversiteit. Er bestaat een mix van koop- en huurwoningen. De 145 sociale huurwoningen worden verhuurd door Woonplus. Van Wijnen verkoopt 48 eengezinswoningen en de 45 vrije sector huurwoningen worden verhuurd door Newomij. 

Herinrichting park Vlaardingerdijk

Door de komst van de nieuwbouwwijk ‘In de Buurttuin’ aan de Parkweg is het Cruyff Court daar weggehaald. Na onderzoek is gekozen om het Cruyff Court aan te leggen in het Park Vlaardingerdijk. De reden hiervoor is dat op deze locatie een volwaardig formaat Cruyff Court (42 meter bij 28 meter) kan worden toegepast. Daarnaast is deze locatie gunstig gelegen voor zowel de wijk Nieuwland als de wijk West. Vanuit beide wijken is de wens voor meer sport- en beweeg faciliteiten. Deze wensen zijn bekend bij de gemeente. Met deze invulling geeft de gemeente gehoor aan deze vraag.

Het bestaande sportveld en basketbalveld worden vervangen door een Cruyff Court sportveld in combinatie met een 3 x 3 basketbalveld (1 basket). Met de aanleg van het Cruyff Court worden ook bestaande paden aangepast en het bestaande groen uitgedund zodat er beter zicht is vanaf de Vlaardingerdijk. Om het park voor de omwonenden en gebruikers zo goed mogelijk in te richten, hebben wij uw hulp nodig. Het park wordt ingericht naar de wensen en behoeften in de leeftijdsgrens vanaf 12 jaar. In het park komen geen speeltoestellen. Kinderen kunnen spelen bij Het Speeleiland. Denk en praat mee!

Werkzaamheden Evides

De aannemer werkt nu in fase D, Parkweg. Binnen deze fase ligt een belangrijke drinkwatertransportleiding van Evides. Deze drinkwatertransportleiding moet verplaatst worden om de woningen te kunnen bouwen. Aannemer Visser & Smit Hanab voert in opdracht van Evides de werkzaamheden uit. Het fietspad aan de Burgemeester Van Haarenlaan het fietspad is opengesteld met tijdelijke bestrating. Als de steigers weg zijn en het riool gerepareerd is dan wordt het fietspad geasfalteerd. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Eelco van Diesen, gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.