In het gebied aan de Van Heuven Goedhartstraat/ M.C.M. de Grootstraat (Nieuwland) is ontwikkelende bouwer Van Wijnen West in opdracht van Woonplus en de gemeente Schiedam duurzame woningen en appartementen aan het bouwen.

Projectgebied in de wijk Nieuwland

Impressie plattegrond projectgebied

Ontwikkelaar Van Wijnen

Van Wijnen is verantwoordelijk voor zowel de bouw van de woningen als de herontwikkeling van het openbaar gebied, waarbij veel aandacht is voor het groen als verbindende factor. De verouderde portiekflats aan de Parkweg in Schiedam hebben plaatsgemaakt voor nieuwe, toekomstbestendige woningen en appartementen. Kenmerkend voor de buurt is de diversiteit. Er bestaat een mix van koop- en huurwoningen. De 145 sociale huurwoningen worden verhuurd door Woonplus. Van Wijnen verkoopt 48 eengezinswoningen en de 45 vrije sector huurwoningen worden verhuurd door Newomij. De  sociale huurwoningen worden verhuurd door Woonplus. Het project zit in de laatste fase van uitvoering. Eind 2024 zullen de laatste woningen worden opgeleverd en zal het laatste stukje buitenruimte worden ingericht.

Herinrichting Park Vlaardingerdijk

Door de komst van de nieuwbouwwijk ‘In de Buurttuin’ aan de Parkweg is het Cruyff Court op deze locatie weggehaald. Na onderzoek is gekozen om het Cruyff Court nu aan te leggen in het Park Vlaardingerdijk. De reden hiervoor is dat er op deze locatie ruimte is voor een volwaardig formaat Cruyff Court (42 meter bij 28 meter). Daarnaast is deze locatie gunstig gelegen voor zowel de wijk Nieuwland als de wijk West. Vanuit beide wijken is de wens voor meer sport- en beweeg faciliteiten duidelijk aanwezig. Deze wensen zijn bekend bij de gemeente. Met deze invulling geeft de gemeente gehoor aan deze vraag.

Het bestaande sport- en basketbalveld worden vervangen door een Cruyff Court sportveld in combinatie met een 3 x 3 basketbalveld (met één basket). Met de aanleg van dit Cruyff Court worden ook bestaande paden aangepast en het bestaande groen uitgedund, zodat er beter zicht is vanaf de Vlaardingerdijk. Het park is het hele jaar door nat en drassig. Daarom wordt er extra water gegraven in het park. Het project is op dit moment in uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Eelco van Diesen, gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.