Op dit paneel is een overzicht te zien van de nieuwe bomen met een indicatie van de boomsoorten. Ook zijn de nieuwe locaties te zien voor de vier bomen die verplant worden. In hoofdzaak is een onderscheid gemaakt in water minnende bomen langs de vijver, zoals de wilg, moerascypres, zwarte tupeloboom aangevuld met enkele sierbomen.

Daarnaast worden een aantal grotere structuurbomen geplaatst; iepen, Japanse schijniepen en honingbomen.

In noord-zuid richting worden tussen de appartementencomplexen in de richting van de groene binnenhoven van Woonplus en in de woonstraten sierbomen toegepast. Hiermee worden de seizoenen nadrukkelijker beleefd. In de lente zorgen de sierbomen voor veel kleur in de herfst wordt het beeld bepaald door de fraaie herfstkleuren van de bomen langs de vijver en de Dr. Schaepmansingel (zoals de spectaculaire rode tinten van de zwarte tupeloboom en moeraseik, de gele tinten van de notenbomen en indrukwekkende bronzen tinten van de Japanse schijniep (zelkova). Bij de keuze van dit assortiment is ook nadrukkelijk gekeken naar soorten die een aanvulling zijn op het reeds bestaande assortiment en bomen die een toevoeging zijn voor de biodiversiteit  in de wijk. Ook worden er enkele notenbomen geplant zoals walnoot en pecanoot.

"Overzicht bomen Dr. Schaepmansingel"

Paneel - overzicht bomen Dr. Schaepmansingel