Ophogen van kruipruimtes, carports en (voor)tuinen is de verantwoording van de bewoners zelf. Als uw particuliere terrein lager ligt dan de rest van de straat kan dit gevolgen hebben. De gemeente is hier niet aansprakelijk voor. Daarom adviseren wij u om tegelijkertijd met ons op te hogen. 

Wat als niet iedereen zijn tuin ophoogt?

We adviseren iedereen mee te doen maar kunnen niemand verplichten om de tuin op te hogen. Als de buren niet meedoen, dan zullen er meer verzakkingen zijn op de overgangen van de tuinen. Het is verstandig om het ophogen van de tuinen met uw buren te bespreken.

Hoe gaat de gemeente de erfgrenzen afwerken bij percelen die door bewoners op dat moment niet worden opgehoogd?

Daarvoor zal de omgevingsmanager Van Dijk Maasland tijdens de uitvoering contact opnemen.

Als wij de tuin niet met glasschuim ophogen maar voor zand kiezen. Wat zijn daar de gevolgen van?

Alle bewoners kunnen zelf een keuze maken om hun tuin niet met licht ophoogmateriaal, maar met zand op te hogen. Als de tuin met zand opgehoogd wordt, zal dat regelmatig herhaald moeten worden. De tuin zal dan sneller zakken dan het openbaar gebied.

Ik heb nu een tuin met alleen planten. Hoe gaat dit in combinatie met licht ophoogmateriaal? 

Boven het licht ophoogmateriaal adviseren we een leeflaag van 1 meter boven op het lichte ophoog materiaal. Door het aanbrengen van een leeflaag is het aanbrengen van planten mogelijk.

Wat gebeurt er als mijn buren voor ander ophoogmateriaal kiezen dan wij?

Als de een voor glasschuim en de ander voor zand kiest dan ontstaan er zettingsverschillen bij de erfgrens van beide tuinen.

Kan ik zelf mijn voor-, zij en/of achtertuin ophogen?

U bent zelf vrij om te kiezen wie de werkzaamheden voor u uitvoert. Wij adviseren u wel om dat samen met uw buren te doen.

Kunnen we als straat gezamenlijk een aannemer inhuren voor het opnieuw aanleggen van de voortuinen?

Voor de gemeente maar ook voor u als bewoner zou dit heel fijn zijn omdat afstemming van werkzaamheden dan eenvoudiger is. Aannemer Van Dijk Maasland doet u een aanbieding voor het ophogen van uw tuin met glasschuim.

Ik wil mijn voortuin ophogen met glasschuim. Hoe kan de gemeente hierin ondersteunen?

Alleen als het noodzakelijk is om uw voortuin met glasschuim op te hogen dan kan de gemeente uw tuin ontgraven. Dit is voornamelijk van toepassing voor de volgende straten: Betedal, Fjelddal en achterste gedeelte van de Fjorddal.

Waarop kunnen materialen opgeslagen worden?

Aannemer Van Dijk Maasland stelt tijdens de werkzaamheden pallets aan u beschikbaar waar per adres materialen opgeslagen kunnen worden.

Let op: De gemeente kan geen grond, zand of aarde van elke specifieke tuin apart opslaan. We scheiden wel op grond soort, maar niet per eigenaar. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk om het materiaal voor de pallets aan te bieden. Dit in overleg met de omgevingsmanager.

Kunnen planten of bomen ook opgeslagen worden tijdens de werkzaamheden?

Dit is afhankelijk van type boom. Dit wordt apart met de betreffende bewoner en eventueel met een groendeskundige bekeken.

Heb ik een vergunning nodig voor het verwijderen van mijn bomen?

U kunt dit zelf nagaan en uw vergunning aanvragen via omgevingsloket.nl.

Worden de privé parkeerplaatsen en carports in de wijk opgehoogd door de gemeente?

Nee, privé parkeerplaatsen moet u zelf op hogen. Dat gaat de gemeente niet doen.

Is het ook nodig om de carports op te hogen met licht ophoogmateriaal?

Alle particuliere terreinen die aansluiten op openbaar gebied moeten opgehoogd worden. Om verschillen in hoogte te voorkomen is het verstandig om particuliere terreinen op dezelfde wijze op te hogen als het openbaar gebied.

Welk ophoogmateriaal kan er het beste onder de carport gebruikt worden?

Onder de carport wordt geadviseerd licht ophoogmateriaal toe te passen. Dit hoeft niet perse glasschuim te zijn. Dit kan ook een ander licht ophoogmateriaal zijn die als funderingslaag gebruikt kan worden.

Wat gebeurt er met de grond uit mijn tuin?

Alle grond wordt op een locatie bij elkaar gelegd. Als u uw tuin na het ophogen weer gaat aanvullen, kunt u deze grond hergebruiken.

Hoe kan ik mijn tuin ecologisch inrichten?

De gemeente stimuleert om uw tuin niet (volledig) met tegels in te richten maar uw tuin te vergroenen. Op deze manier kunt u droogte, hittestress en wateroverlast tegengaan. Voor verschillende maatregelen kunt u subsidie krijgen, zie Schiedam Waterklaar.

Ben ik verantwoordelijk voor het hemelwater op mijn eigen terrrein? 

U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van regenwater op eigen perceel. Als het openbaar gebied opgehoogd wordt, blijft het regenwater in  uw tuin staan en kan het niet meer naar het openbaar gebied stromen. 

De gemeente vraagt haar inwoners hun regenpijp af te koppelen van het rioolnet. Kunnen wij hier ook nog iets in betekenen?

In Sveadal is het regenwater al afgekoppeld van het rioolnet. In uw straten ligt riolering voor vuilwater en voor hemelwater. Daarmee voldoet de riolering in Sveadal aan de wens van de gemeente. Wel kunt u op eigen terrein nog extra maatregelen treffen om hemelwater op te vangen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton, het aanleggen van een waterbuffer of een vijver. Kijk voor meer tips en/of subsidie op schiedam.nl/waterklaar.

Wanneer kan ik het beste de kruipruimte ophogen?

Als uw kruipruimte niet onder de fundering is weggezakt, kunt u de kruipruimte het beste ophogen voordat de aannemer start met de werkzaamheden. Anders is het handiger om eerst ook de tuin op te hogen. We adviseren om bij een verzakking van de kruipruimte van 30 centimeter of meer maatregelen te treffen om uitspoeling of inspoeling te voorkomen. Het ophogen van de kruipruimte kunt u zelf doen of u kunt een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. 

Welk materiaal kan ik voor het ophogen van de kruipruimte gebruiken? 

Voor het ophogen kunt u verschillende materialen gebruiken. Hoe zwaarder het materiaal hoe sneller de grond opnieuw verzakt. Zand, bims, schelpen, kleikorrels en EPS (ook wel piepschuim, polystyreen of tempex genoemd) zijn veel gebruikte ophoogmaterialen.