In 2020 is de gemeentelijke Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ vastgesteld. Mobiliteit wordt gezien als een belangrijke schakel, die de verschillende ontwikkelingen in de stad mogelijk maakt. Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid betreft het parkeren. Met de mobiliteitsvisie wordt er voor gekozen om de ‘traditionele’ parkeernormen uit te werken in mobiliteitsnormen, waarbij niet de parkeerbehoefte van een bouwplan centraal staat, maar de verplaatsingsbehoefte van de gebruikers. Naar aanleiding van de mobiliteitsvisie zijn de Mobiliteitsnormen 2022 voor Schiedam vastgesteld.