Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving, een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt hier sprake te zijn van een psychische aandoening, die zo ernstig is dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Binnen de gemeente Schiedam bestaat hiervoor het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Meldpunt WOT

De gemeente Schiedam heeft dit meldpunt belegd bij WOT Schiedam. Op de WOT website kunt u meer informatie vinden over het meldpunt en de mogelijkheden om te melden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Wet verplichte ggz? Daarvoor heeft de Rijksoverheid de website Dwang in de Zorg ingericht.

Let op: heeft u te maken met een crisissituatie? Bel dan direct het alarmnummer 112.