Let op: bel 112 als u met spoed hulp nodig hebt

Iemand wil geen zorg, maar heeft dit wel nodig. Wat nu?

U maakt zich zorgen over iemand in uw omgeving. Iemand is zo ernstig in de war dat vrijwillige zorg niet kan worden gegeven. Sommige mensen weigeren de zorg die zij wel nodig hebben. Dit kan een familielid of buurtgenoot zijn met psychische problemen, maar ook gewoon iemand die u wel eens op straat tegenkomt. U kunt diegene helpen door contact op te nemen met het Meldpunt Verplichte Zorg (Wvvgz).

Melding maken

Ziet u iemand die zorg nodig heeft en dit zelf niet kan of wil regelen? Doe dan een melding bij het Meldpunt Verplichte Zorg (Wvggz). U kunt dit op verschillende manieren doen:
1.    Telefonisch via 010 754 15 15. Als u graag anoniem wilt blijven, kan dat.
2.    U kunt ook mailen
3.    Of maak een melding via een van de knoppen hiernaast. Als u graag anoniem wilt blijven, kan dat.

Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gemaakt?

Deskundige medewerkers van de gemeente onderzoeken welke hulp nodig is. Dit heet verkennend onderzoek. De medewerker zet vrijwillige hulp in, als dat mogelijk is. Als de betrokkene zichzelf of een ander ernstig nadeel kan toebrengen, dan vraagt de gemeente verplichte zorg aan bij de officier van justitie. Dit gebeurt via een zorgmachtiging (ZM). De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet. Dat betekent niet altijd dat de betrokkene wordt opgenomen. De zorg kan ook bij de betrokkene thuis plaatsvinden.

Waarom melden?

Familieleden of buren merken het vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om zo’n signaal te melden, voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan snel hulp krijgen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Wet verplichte ggz? Daarvoor heeft de Rijksoverheid de website Dwang in de Zorg ingericht.

Heeft u of een ander hulp nodig?

Hieronder ziet u alle mogelijkheden waar u terecht kunt voor hulp:

112

Bel 112 bij een spoedgeval.

113

Bel 113 als u aan zelfmoord denkt.

WOT

Het WijkOndersteuningsTeam Schiedam (WOT) kan u helpen met vragen over geldzaken, opvoeden & opgroeien, (weer) meedoen, huiselijk geweld, onderwijs en wonen. Bij sommige vragen zal het WOT u doorverwijzen naar een andere organisatie die u verder kan helpen.

Verward gedrag

Als u zich zorgen maakt over iemand met verward gedrag, neemt u contact op met het WijkOndersteuningsTeam Schiedam (WOT). 

Meldpunt Verplichte Zorg (Wvggz)

Laat iemand zich niet meer vrijwillig verzorgen, zoals bij een psychische stoornis? Neem dan contact op met het Meldpunt Verplichte Zorg via telefoonnummer 010-7541515.

0800 - 1205 

Bent u zelf in de war? Voelt u zich onrustig en wilt u erover praten? Via 0800-1205 denkt iemand met u mee om de juiste hulp te vinden. Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Huiselijk geweld 

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld of vermoed u dat iemand anders dat is? Bekijk wat u kunt doen.

Woonoverlast

Bij een burenruzie, een vervuilde woning of woonoverlast doet u online een melding. Het interventieteam Woonoverlast neemt binnen 3 dagen contact met u op.